طراحی سایتسامانه مدیریت وسایل نقلیه

سامانه مدیریت وسایل نقلیه

راهکارهای افزایش بهره‌وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری سازمانها و ارگانهاست.

بهره‌وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه، مقایسه شده وبه کار می‌رود.

سرعت رشد سازمانها و ارگانها رابطه مستقیمی با بکارگیری ماشین آلات و نیروی انسانی در مسیر بهره وری بالا بستگی دارد.

بنابراین، می‌توان گفت درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره‌وری و افزایش مستمر آن در سازمانها و ارگانها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به این ترتیب مشخص می‌شود که برای رشد و توسعه صنایع باید به بهره‌وری و افزایش مستمرآن توجه و اهمیت بیشتری داده شود.

شرکت رایانه صنعت آذرپاد با جمع آوری پایگاه دانش در زمینه تجربیات شرکتهای متعدد و تجزیه و تحلیل تیم مقتدر برنامه نویسی برآن شده تا با تولید سامانه مدیریت وسایل نقلیه مورد استفاده در سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و گنجاندن راهکارهای جامع در یک نرم افزار به مدیران و مالکان این امکان را فراهم آورد تا نظارت دقیقی بر عملکرد نیروهای انسانی عامل بر وسایل نقلیه و بررسی لحظه ای وضعیت ماشین آلات مورد استفاده جهت بالا بردن بهره وری و به حداقل رساندن ضایعات داشته باشند.

این سامانه با ثبت مشخصات اشخاص و ماشین آلات تحت اختیار آنان به صورت دوره ای و هوشمند مدیران و مالکان را در جریان عملکرد صحیح، میزان ضایعات منابع و زمان (سوخت،تصادف،تعمیر تعویض قطعات ) و آگاه سازی زمان سرویس و نگهداری هر ماشین در پریود زمانی مشخص شده و نمایش آماری و اعلام گزارشات قرار داده تا مدیران و مالکان جهت بالا بردن بهره وری سیاست های لازم را پیاده نمایند.

                                        

برخی امکانات نرم افزار:

مدیریت سوخت مصرفی

مدیریت سرویس دوره ای ماشین آلات و وسایل نقلیه

مدیریت سوانح و تصادفات

مدیریت هزینه های سوخت، تعویض قطعات و تعمیرکلی و جزئی

اعلان سرویس های دوره ای و ثبت نتایج بازدیدهای دوره‌ای خودرو ، درخواست تعمیراتو...

مدیریت نقل و انتقال ماشین آلات و وسایل نقلیه بین اشخاص

مدیریت ماموریتها و ترابری ماشین آلات و وسایل نقلیه

خروجی گزارشات بر اساس لیست تعویض، تعمیر، صورت جلسات، بیمه خودروهاو...

نگهداری سوابق خودروها

و...