طراحی سایتنرم افزار

‌ نقش بسزای نرم افزارهای تولید شده توسط گروه نرم افزار رایانه صنعت آذر ، جهت ارائه چهره صحیح برنامه نویسی و معرفی توانمندیها و قابلیتهای عملیاتی در راستای پشتیبانی از مشتریان غیرقابل انکار است. این گروه با استفاده از توانمندیهای داخلی و متخصصین برون سازمانی در امر توسعه خدمات، نگهداری سامانه های نرم افزاری، توسعه مکانیزاسیون خدمات و تسهیل انجام وظایف سازمان ها و ادارات گام بر می دارند. همکاری با نیروی انسانی دانشگر، خلاق، آموزنده و کارآمد را با رویکرد اینکه او عضوی از خانوادۀ «رایانه صنعت آذر» است، راهبرد خود در این عرصه می‌دانیم و تلاش برای ارتقای دانش و توانمندی‌های آنان در قالب کار گروهی و برنامه‌های توسعۀ منابع انسانی را از وظایف خود برمی‌شماریم.سلامت و پویایی سازمانی، صداقت و کرامت انسانی و نیز فرهنگ بهبود مستمر را سرلوحۀ فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم و با تکیه بر مشتری محوری ، سعی درهمسو شدن با استانداردها و معیارهای جهانی در این صنعت داریم.شرکت رایانه صنعت آذر ، هم‌سو با فناوری‌های نوین، راهکارهای سازمانی خود را بر بستر نرم افزار ارائه داده است.


هم چنین طراحی و تولید نرم افزارهای سفارشی نیز برای تمامی ارگان ها و ادارات امکان پذیر بوده و در بسیاری از موارد بسیار کاربری و خاص ارائه شده است. لازم به ذکر است نرم افزار سفارشی ، نرم افزاری است که برای یک کاربر یا سازمان خاص طراحی شده و از آنجا که برای یک کاربر خاص ساخته شده است، مشخصات و ویژگی های آن مطابق با نیاز کاربر می باشد.البته عبارت نرم افزار سفارشی نرم افزاری را به ذهن متبادر می کند که طی قرارداد سفارش اثر تولید شده. در واقع می توان نرم افزارها را به لحاظ حقوقی و از حیث دارنده حق به نرم افزارهایی که طی قرارداد سفارش تولید شده اند و نرم افزارهایی که طی رابطه کارگر و کارفرمایی تولید شده اند، از یک سو و از حیث دیگر نرم افزار را به نرم افزارهایی که یک پدیدآورنده دارند در مقابل نرم افزارهایی که اثر مشترک محسوب می شوند؛ تقسیم بندی نمود.این در حالی است که به اعتبار دیگر نرم افزارها را می توان به اختصاصی و متن باز، تقسیم کرد. در واقع نرم افزار اختصاصی یا متن باز می تواند به اشکال مختلف و در روابط مختلف( از حیث نخستین دارنده حقوق) تولید شده باشد. برخلاف نرم افزار های سفارشی، نرم افزار ردۀ عام، بدون در نظر گرفتن رده و کاربر خاص، خریداری می شود. این نرم افزار، ممکن است جهت منظوری خاص یا در خصوص نیازهای کاربری خاص، طراحی شده باشند و یا به این منظور تولید نشده باشند، لیکن قابلیت استفادۀ عام داشته باشند و طیف وسیعی از کاربران بتوانند با استفاده از آن نیاز خود را در زمینۀ مطلوب خودشان برطرف نمایند؛ بدون اینکه هیچ گونه هماهنگی و ارتباطی با طراح نرم افزار داشته باشند. در حقیقت شما هنگام خرید این نرم افزار، با شرایط قرارداد لیسانس آن، موافقت می کنید.