طراحی سایتمانیتورینگ و امنیت شبکه

مانیتورینگ به معنای نظارت و انالیز میباشد که در شبکه برای بررسی دقیق و جمع اوری اطلاعات از سرویس خاصی استفاده میکنند. مانیتورینگ برای امنیت بسیار مهم و ضروری است به قدری که میتوان با استفاده از آن بد افزار ها و اتصالات سیستم را شناسایی کرد .

مانیتور کردن عملیاتی پیوسته و زمان‌دار برای بررسی وضعیت سیستم‌های مختلف بخصوص سرورها و شبکه‌ها می‌باشد که در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل و خرابی احتمالی برروی سیستم یا سرور با ارائه گزارش و ارسال اخطاریه به مسئول سیستم یا سرور، آن مسئول مربوطه را با خبر سازد. امروزه اهمیت مانیتورینگ شبکه بحث بسیار مهمی می باشد که کارشناسان امنیت IT در پی راه های مختلفی جهت برقراری این امنیت می باشند.

خدمات امنیت شبکه :

شناخت تجهیزات امنیتی شبکهای موجود

 شناخت و تعیین نیازهای فنی و غیر فنی کارفرما در راستا حفظ و برقراری امنیت شبکه

طراحی زیرساخت امنیتی شبکه LAN ، WAN ،DMZ ،Farm Server و اینترنت

طراحی و تعریف Policy های امنیتی مرتبط با سرویسهای شبکهای و امنیتی

 طراحی دستگاههای IDS/IP جهت تشخیص و جلوگیری از حملات شبکه

 راه اندازی مراکز جمع آوری یکپارچه رخداد و وقایع امنیتی

 طراحی بستر امن کاربران دسترسی به اینترنت در شبکههای Enterprise

طراحی زیرساخت ایمن در جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه ای

طراحی سیستمهای نظارت و auditing در استفاده از منابع شبکه توسط کاربران

ظرفیت سنجی شبکه و ارائه پیشنهاد در انتخاب تجهیزات Firewall ، UTM و IPS بر این اساس