طراحی سایتطراحی،مشاوره،نصب و راه اندازی انواع شبکه

طراحی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه :

بررسی ساختار اداری و نیازهای کاری شرکت

 تعیین تعداد کامپیوترهای موردنیاز در شبکه به همراه نوع و وسعت کاری تک تک آنها

  تعیین سخت افزارها و نرم افزارهای موردنیاز کامپیوترهای شبکه

 تعیین تعداد Server ها و مشخصات سخت افزاری آنها

تعیین نوع و تعداد تجهیزات مورد نیاز در شبکه

طراحی ساختار آدرس دهی IP کامپیوترها و نام گذاری آنها

طراحی ساختار VLAN های مورد نیاز جهت کنترل ترافیک و افزایش امنیت

تعیین سیستم عامل ها، سرویس ها و نرم افزارهای موردنیاز جهت نصب

 تهیه نقشه های کامل کابلکشی، محل سوییچ ها،  UPS و سایر سخت افزارهای مرتبط به همراه مشخصات فنی کابل ها، سوییچ ها، UPS  و سخت افزارهای مرتبط

 تهیه و تحویل کلیه مستندات و مدارک فنی مربوط به طراحی شبکه

نصب و راه اندازی بستر اصلی شبکه :

انجام عملیات کابل کشی، نصب سوییچ ها، سرورها، UPS و سایر تجهیزات شبکه

 راه اندازی رک اصلی که شامل نصب کلیه سوییچ  ها، سرورها، UPS و سخت افزارهایی است که در رک اصلی قرار میگیرند، به همراه نصب کابل های موردنیاز داخل رک

نصب و راه اندازی سرورها با توجه به سرویس های خواسته شده

 آزمایش بستر فیزیکی شبکه از لحاظ سلامت و صحت نصب

تهیه و تحویل کلیه مستندات و مدارک فنی مربوط به نصب و راه اندازی شبکه

ارتقای سخت افزارهای شبکه :

بررسی وضعیت کاری سیستم عامل ها، Server ها و داده های موجود روی سخت افزارهای قدیمی

طراحی و تعیین سخت افزارهای جدید جهت خریداری با توجه به بودجه و نیازهای شرکت

 نصب و تنظیم سیستم عامل ها و نرم افزارهای موردنیاز روی سخت افزارهای جدید

 انتقال تنظیمات و داده های سخت افزارهای قدیمی به روی سخت افزارهای جدید

ارتقای سیستم عامل های شبکه :

بررسی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود ازلحاظ سازگاری با سیستم عامل جدید

 مشاوره و خرید سخت افزارهای جدید در صورت نیاز

 نصب سیستم عامل های جدید و انتقال داده های قبلی روی آنها

 تهیه نسخه های پشتیبان از داده های موجود جهت جلوگیری از صدمات احتمالی

عیب یابی و بهینه سازی :

مذاکره با افراد مسئول و در صورت نیاز کاربران جهت دریافت خواسته ها و عیوب موجود

 بررسی توپولوژی شبکه موجود و اتصالات فیزیکی کامپیوترها و تجهیزات شبکه

 بررسی سیستم عامل ها، نرم افزارها و تنظیمات مربوطه

تطبیق ساختار موجود با استانداردهای تعیین شده توسط طراحان و تولیدکنندگان اصلی محصولات

 تشخیص عیوب و ضعف موجود در ساختار شبکه

 برآورد هزینه رفع عیوب یا بهینه سازی و انجام توافقات لازم جهت بستن قرارداد

 انجام عملیات لازم جهت برطرف نمودن عیوب یا بهینه سازی

 دریافت تائید و رضایت از مسئول مربوطه

دسترسی به شبکه محلی از راه دور:

بررسی سرویس هایی که باید در اختیار کاربران خارج از شرکت قرار بگیرند.

بررسی و امکان سنجی روشهای ارتباطی مختلف ازجمله wireless ، dialup ، اینترنت، خطوط مخابراتی و ... جهت اتصال کاربران از راه دور به شبکه محلی.

مشاوره و خرید تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز

نصب و راه اندازی سخت افزارها و انجام تنظیمات نرم افزاری لازم جهت فراهم ساختن ارتباطات مورد نظر

تنظیم مجوزها و سیاست های لازمه جهت کنترل ارتباط کاربران از راه دور

رمزگذاری داده های تبادل شده بین کاربران از راه دور و شبکه محلی

 

در حال بروز رسانی ....