طراحی سایت

نرم افزار

تیم نرم افزار شرکت رایانه صنعت آذر با تکیه بر نیروهای جوان و کارآمدی که در اختیار دارد و با هدف ارائه محصولات و خدمات متنوع در زمینه طراحی وب سایت ، طراحی نرم افزار ،اپلیکیشن های هوشمند و ... شروع به کار کرده است. در این مسیر با ارائه نرم افزارهای متنوع و کاربردی توانسته است توان فنی و اجرایی بالای خود را اثبات کرده و محصولاتی را با کیفیت بالا در اختیار کاربران قرار دهد. نیاز فزاینده بازار وکم‌شمار بودن شرکت‌ هایی که از توان تولید نرم افزار و مدیریت کسب‌ و کار به‌ موازات یکدیگربرخوردار باشند، انگیزه‌بخش ما برای قدم‌ نهادن در این راه بود. هنگام شروع فعالیت «رایانه صنعت آذر»، اغلب شرکت‌های داخلی فعال در صنعت فناوری اطلاعات،یا از دانش روزآمد این عرصه بی‌بهره بودند و زیربنای فنی اتکا پذیری در چنته نداشتند، یا باوجود برخورداری از سرمایه‌ های تخصصی و بنیه علمی و فنی، توانایی کافی برای مدیریت مؤثر منابع سازمانی خود ‌در اختیار نداشتند. بر این اساس، بنیان‌گذاران«رایانه صنعت آذر» عزم خود راجزم کردند تا بتوانند در صنعت نرم‌ افزار کشور، مجموعه‌ای باتوانمندیی درخور و مناسب برپا سازند که هم‌ درمدیریت، ممتاز عمل کند و هم در دانش فنی و تخصصی سرآمد باشد.

      

 

  

  همکاری با نیروی انسانی دانشگر، خلاق، آموزنده و کارآمد را با رویکرد اینکه او عضویاز خانوادۀ «رایانه صنعت آذر» است، راهبرد خود در این عرصه می‌دانیم و تلاش برایارتقای دانش و توانمندی‌های آنان در قالب کار گروهی و  برنامه‌های توسعۀ منابعانسانی را از وظایف خود برمی‌شماریم.سلامت و پویایی سازمانی، صداقت و کرامت انسانی و نیز فرهنگ بهبود مستمررا سرلوحۀ فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم و با تکیه بر مشتری محوری ، سعی درهمسو شدن با استانداردها و معیارهای جهانی در این صنعت داریم.